Soma pirmsskolām 

SOMA pirmsskolām 

Soma pirmsskolām

Platformā Soma pieejamie resursi pirmsskolām būs labs ideju un metožu krājums pedagogiem, kā arī iespēja vecākiem kopā ar saviem bērniem apgūt dažādas prasmes un izzināt pasauli! 

Platformā SOMA atrodamie pirmsskolas resursi būs labs ideju un metožu krājums pedagogam, kā arī iespēja vecākiem kopā ar saviem bērniem apgūt dažādas prasmes un izzināt pasauli! 

Platformā SOMA atrodamie pirmsskolas resursi būs labs ideju un metožu krājums pedagogam, kā arī iespēja vecākiem kopā ar saviem bērniem apgūt dažādas prasmes un izzināt pasauli!  

 

Soma_Pirmsskola

Saturs pirmsskolām

Saturs pirmsskolām

Saturs pirmsskolām

E-grāmatas 
Šeit atradīsiet ilustrētas grāmatas, lai apgūtu burtus un skaņas, lasītprasmi, ciparus, skaitļus, loģiku un vienkāršas matemātiskas darbības. Grāmatas ir pilnas ar praktiskiem uzdevumiem un krāsainām ilustrācijām.
 
Video 
Dabaszinību jautājumu dziļākai izpratnei pirmsskolā var izmantot jaunāko klašu skolēniem paredzētos video par dabu un pasauli, kas ir ierunāti vienkāršā un labi uztveramā latviešu valodā. 
 
Darba lapas 
Šeit pieejams plašs praktisko uzdevumu krājums, lai bērni iepazītu dabaszinību jautājumus, mācītos rakstīt burtus, lasīt, zīmēt, apgūt ciparus, izprast, kāds ir skaitļu sastāvs, kā izskatās ģeometriskās figūras. Darba lapas ir ērti izdrukājamas, taču ar tām var strādāt arī digitāli. Atrodama arī jaunākā "Sākam mācīties!" krāsaino rakstāmgrāmatu sērija, kas izdota pavisam nesen un veidota atbilstoši aktuālajām pirmsskolas vadlīnijām.

E-grāmatas 
Šeit atradīsiet ilustrētas grāmatas, lai apgūtu burtus, skaņas, lasītprasmi, ciparus, skaitļus, loģiku un vienkāršas matemātiskas darbības. Grāmatas ir krāsaini ilustrētas, un tajās ir iekļauti praktiski uzdevumi. 
 
 
Video 
Dabaszinību jautājumu dziļākai izpratnei pirmsskolā var izmantot jaunāko klašu skolēniem paredzētos video par dabu un pasauli, kas ir ierunāti vienkāršā, labi uztveramā latviešu valodā. 

Darba lapas 
Šeit pieejams plašs praktisko uzdevumu krājums, kur bērni iepazīst dabaszinību jautājumus, mācās rakstīt burtus, lasīt, zīmēt, apgūt ciparus, izprast, kāds ir skaitļu sastāvs, kā izskatās ģeometriskās figūras. Darba lapas ir ērti izdrukājamas vai ar tām var strādāt digitāli uz ekrāna. Šeit pieejama arī jaunākā "Sākam mācīties!" krāsaino rakstāmgrāmatu sērija, kas izdota pavisam nesen un veidota atbilstoši jaunākajām pirmsskolas vadlīnijām. Rakstāmgrāmatās ir iekļauti visi piecgadnieku un sešgadnieku izglītībai nepieciešamie dabaszinību, latviešu valodas un matemātikas jautājumi.

E-grāmatas 
Šeit atradīsiet ilustrētas grāmatas, lai apgūtu burtus, skaņas, lasītprasmi, ciparus, skaitļus, loģiku un vienkāršas matemātiskas darbības. Grāmatas ir krāsaini ilustrētas, un tajās ir iekļauti praktiski uzdevumi. 
 
Video 
Dabaszinību jautājumu dziļākai izpratnei pirmsskolā var izmantot jaunāko klašu skolēniem paredzētos video par dabu un pasauli, kas ir ierunāti vienkāršā, labi uztveramā latviešu valodā. 
 
Darba lapas 
Šeit pieejams plašs praktisko uzdevumu krājums, kur bērni iepazīst dabaszinību jautājumus, mācās rakstīt burtus, lasīt, zīmēt, apgūt ciparus, izprast, kāds ir skaitļu sastāvs, kā izskatās ģeometriskās figūras. Darba lapas ir ērti izdrukājamas vai ar tām var strādāt digitāli uz ekrāna. Šeit pieejama arī jaunākā "Sākam mācīties!" krāsaino rakstāmgrāmatu sērija, kas izdota pavisam nesen un veidota atbilstoši jaunākajām pirmsskolas vadlīnijām.

Soma_PirmsskolaIllustracija-01
Soma_PirmsskolaIllustracija-03

Resursi skolotājiem 

Resursi skolotājiem 

Resursi skolotājiem 

Metodiskie līdzekļi 
Lielvārds izstrādātie metodiskie materiāli ir pieejami digitāli un sasniedzami no jebkuras vietas un viedierīces. Metodiskie līdzekļi ir veidoti tematiski piecgadnieku un sešgadnieku mācību gadam. Tajos ir iekļauti komentāri par “Sākam mācīties!” sešu rakstāmgrāmatu uzdevumiem, kā arī dažādi papildmateriāli, tostarp eksperimentu un rokdarbu apraksti, rotaļas, uzdevumi utt. 
 
Tehnoloģijas un eksperimenti pirmsskolā 
Platformā Soma ir pieejami eksperimentu un robotikas uzdevumi, kas būs interesanti pirmsskolas vecuma bērniem un ērti lietojami skolotājiem. Ar eksperimentu palīdzību skolotājs var radīt bērnos interesi par tādiem procesiem kā gaisma, skaņa, ūdens un gaiss. Resursos atradīsiet arī noderīgu rokasgrāmatu, kā mācību darbam lietot Photon robotu.  
 
Drukājamie un digitālie resursi 
Pieejamais saturs ir piemērots bērnu vecumposmam. Mācību resursus iespējams gan rādīt uz ekrāna, gan ērtu un vienkārši izdrukāt papīra formātā.

Metodiskie līdzekļi 
Lai skolotājam būtu ērti gatavoties nodarbībām, Lielvārds metodiskie materiāli ir pieejami digitāli un sasniedzami vienuviet no jebkuras vietas un ierīces. Metodiskie līdzekļi ir veidoti tematiski piecgadnieku un sešgadnieku mācību gadam. Tajos ir iekļauti komentāri par “Sākam mācīties!” sešu rakstāmgrāmatu uzdevumiem, kā arī dažādi papildmateriāli – eksperimentu un rokdarbu pagatavošanas apraksti, rotaļas, uzdevumi, papildu teksti utt. 
  
Tehnoloģijas un eksperimenti pirmsskolā 
Platformā SOMA ir pieejami ekspermentu un robotikas uzdevumi pirmsskolas bērniem un skolotājiem. Ar vienkāršu eksperimentu palīdzību skolotājs var radīt interesi par tādiem procesiem kā gaisma, skaņa, ūdens un gaiss. Resursos atradīsiet arī noderīgu rokasgrāmatu, kā mācību darbam lietot Photon robotu.  
  
Drukājamie un digitālie resursi 
SOMA pieejamais saturs ir piemērots grupas specifikai un aprīkojumam. To iespējams gan rādīt uz ekrāna, gan ērti izdrukāt papīra formātā. Rakstāmgrāmatās praktiskā veidā ir iekļauti visi piecgadnieku un sešgadnieku izglītībai nepieciešamie dabaszinību, latviešu valodas un matemātikas jautājumi.  

Metodiskie līdzekļi 
Lai skolotājam būtu ērti gatavoties nodarbībām, Lielvārds metodiskie materiāli ir pieejami digitāli un sasniedzami vienuviet no jebkuras vietas un ierīces. Metodiskie līdzekļi ir veidoti tematiski piecgadnieku un sešgadnieku mācību gadam. Tajos ir iekļauti komentāri par “Sākam mācīties!” sešu rakstāmgrāmatu uzdevumiem, kā arī dažādi papildmateriāli – eksperimentu un rokdarbu pagatavošanas apraksti, rotaļas, uzdevumi, papildu teksti utt. 
  
Tehnoloģijas un eksperimenti pirmsskolā 
Platformā SOMA ir pieejami ekspermentu un robotikas uzdevumi pirmsskolas bērniem un skolotājiem. Ar vienkāršu eksperimentu palīdzību skolotājs var radīt interesi par tādiem procesiem kā gaisma, skaņa, ūdens un gaiss. Resursos atradīsiet arī noderīgu rokasgrāmatu, kā mācību darbam lietot Photon robotu.  
  
Drukājamie un digitālie resursi 
SOMA pieejamais saturs ir piemērots grupas specifikai un aprīkojumam. To iespējams gan rādīt uz ekrāna, gan ērti izdrukāt papīra formātā. Rakstāmgrāmatās praktiskā veidā ir iekļauti visi piecgadnieku un sešgadnieku izglītībai nepieciešamie dabaszinību, latviešu valodas un matemātikas jautājumi.  

Mācies SOMĀ

Mācies SOMĀ!

Mācies SOMĀ!

Izmantojot pirmsskolas kolektīvo abonementu, SOMA būs pieejama pedagogiem, vecākiem un bērniem. Viss, kas nepieciešams, ir interneta savienojums!                          

Izmantojot pirmsskolas kolektīvo abonementu, SOMA būs pieejama pedagogiem, vecākiem un bērniem. Platformā ir ērti darboties, izmantojot ne tikai datoru, bet arī telefonu, planšeti un interaktīvo tāfeli. Viss, kas nepieciešams, ir tikai kāda no šīm ierīcēm un interneta savienojums!                          

Izmantojot pirmsskolas kolektīvo abonementu, SOMA pieejama uzreiz pedagogiem, vecākiem un bērniem. Ar platformu var darboties datoros, telefonos, planšetēs un uz interaktīvās tāfeles. Tajā ir pieejami arī dažādi drukājami materiāli.

Izmantojot pirmsskolas kolektīvo abonementu, SOMA pieejama uzreiz pedagogiem, vecākiem un bērniem. Ar platformu var darboties datoros, telefonos, planšetēs un uz interaktīvās tāfeles. Tajā ir pieejami arī dažādi drukājami materiāli.

Integrācija ar E-klasi

Integrācija ar E-klase! 

Integrācija ar E-klase!

Ja jūsu pirmsskola izmanto skolvadības sistēmu E-klase, tas piešķir papildu iespējas – pedagogi var uzdot digitālai pildīšanai darba lapas un sekot līdzi rezultātiem attālināti.  

Ja jūsu pirmsskola izmanto skolvadības sistēmu E-klase, tas piešķir papildu iespējas – pedagogi var uzdot digitālai pildīšanai darba lapas un sekot līdzi rezultātiem attālināti. Tā ir lieliska iespēja bērniem, kuri slimības vai kādu citu iemeslu dēļ atrodas mājās, turpināt piedalīties mācību procesā. 

Ja Jūsu pirmsskolā tiek izmantota skolvadības sistēma E-Klase, tas piešķir papildus iespējas – pedagogiem ir iespējams uzdot digitāli pildīt darba lapas un sekot līdzi to pildīšanai attālināti. Tā ir lieliska iespēja bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ atrodas mājās, turpināt piedalīties mācību procesā. 

Ja Jūsu pirmsskolā tiek izmantota skolvadības sistēma E-Klase, tas piešķir papildus iespējas – pedagogiem ir iespējams uzdot digitāli pildīt darba lapas un sekot līdzi to pildīšanai attālināti. Tā ir lieliska iespēja bērniem, kas dažādu iemeslu dēļ atrodas mājās, turpināt piedalīties mācību procesā. 

Kolektīvais abonements visai pirmsskolai! 

Kolektīvais abonements visai pirmsskolai! 

Kolektīvais abonements visai pirmsskolai!

Kolektīvais abonements visai pirmsskolai!

Kolektīvā izdevīgāk! Ja vēlaties uzzināt pirmsskolas kolektīvā abonementa piedāvājumu, kas nodrošinās pieeju visiem iestādes pedagogiem, vecākiem un bērniem, lūdzu, rakstiet soma@lielvards.lv vai zvaniet +371 67801787!

Kolektīvā izdevīgāk! Ja vēlaties uzzināt pirmsskolas kolektīvā abonementa piedāvājumu, kas nodrošinās pieeju visiem iestādes pedagogiem, vecākiem un bērniem, lūdzu, rakstiet soma@lielvards.lv vai zvaniet +37167801787. 

Kolektīvā izdevīgāk! Ja vēlaties uzzināt pirmsskolas kolektīvā abonementa piedāvājumu, kas nodrošinās pieeju visiem iestādes pedagogiem, vecākiem un bērniem, lūdzu, rakstiet soma@lielvards.lv vai zvaniet +37167801787. 

Kolektīvā izdevīgāk! Ja vēlaties uzzināt pirmsskolas kolektīvā abonementa piedāvājumu, kas nodrošinās pieeju visiem iestādes pedagogiem, vecākiem un bērniem, lūdzu, rakstiet soma@lielvards.lv vai zvaniet +37167801787. 

Soma_PirmsskolaAbonaments

Saziņai 67801787 vai info@soma.lv
Seko mums Facebook un Instagram
Lietošanas noteikumi


Copyright © 2020 Lielvārds SIA